Bả Ngoại Box Paint

Đặc điểm Bả Ngoại Box Paint : Dạng mịn

Màu Sắc Bả Ngoại Sơn Box Paint : Trắng ngà đến Trắng đục.