Bả Nội Box Paint

Bả Nội Box Paint là lớp vật tư hoàn thiện cuối cùng cho các bề mặt tường, vữa trát, bê tông tạo lớp liên kết vững chắc trước khi sơn.

Màu : Bột Bả Nội Box Paint có dạng bột màu trắng