Sơn bóng mờ nội thất M2

Thành Phần Cấu Tạo Sơn bóng mờ box paint M2

Nhựa Acrylic, Dioxit Titan,  bột khoáng, nước, chất bền màu không chứa chì và thủy ngân.

Chỉ tiêu chất lượng Sơn nội thất box paint M2

Độ phủ lý thuyết : 10m – 12m2/lít/lớp