Sơn bóng nội Cao Cấp M3

Cấu Tạo Sơn bóng nội Cao Cấp M3

Nhựa Acrylic, Dioxit Titan, nước, chất bền màu không chứa chì và thủy ngân.

Chất lượng Sơn bóng nội thất Cao Cấp M3

Độ phủ lý thuyết : 16m2  – 18m2/lít/lớp