Sơn Chống thấm M11A

Cấu Tạo Sơn Chống thấm M11A

Nhựa Acrylic, bột khoáng, nước, chất bền màu không chứa chì và thủy ngân.

Chỉ tiêu chất lượng sơn box paint M11A

Độ phủ lý thuyết : 9m2  – 11m2/lít/lớp