Sơn Clear M9

Thành Phần Box paint Clear M9

Nhựa Acrylic, bột khoáng, nước, chất bền màu không chứa chì và thủy ngân.

Chỉ tiêu chất lượng Sơn Box paint Clear M9

Độ phủ lý thuyết : 9m2  – 11m2/lít/lớp