Sơn kháng kiềm ngoại M7

Thành Phần Cấu Tạo Sơn kháng kiềm Box Paint M7

Nhựa Acrylic, Hybrid Nano, bột khoáng, nước, chất bền màu không chứa chì và thủy ngân.

Chỉ tiêu chất lượng Sơn kháng kiềm ngoại thất M7

Độ phủ lý thuyết : 10m – 11m2/lít/lớp