Sơn kháng kiềm nội M4

Sơn kháng kiềm nội thất M4 giúp tăng cường tối đa tính chịu nhiệt cho lớp sơn phủ

Thành Phần Cấu Tạo Box Paint M4 khánh kiềm

70% Nhựa acrylic, 30% bột khoáng, nước và các phụ gia.

Chỉ tiêu chất lượng Sơn kháng kiềm box paint M4

Độ phủ lý thuyết : 10- 11m2/lít/lớp