Sơn Men Sứ Ngoại Thất M680

Đặc tính kỹ thuật Sơn Men Sứ Ngoại Thất :

Loại Sơn : Bóng

Màu sắc : Theo bảng màu và Quạt màu ( có màu trắng).

Độ Phủ : Tùy theo bề mặt 12 – 14 m2/ 1Lit/1 lớp ( đã pha loãng ).

Pha loãng ở nhiệt độ bình thường , pha loãng với nước sạch 5 – 10%.

Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 30 phút, son lớp kế tiếp sau 2 giờ.