Sơn mịn nội M1

Thành Phần Cấu Tạo Sơn Mịn Box Paint M1:

Nhựa Acrylic, Dioxit Titan, Chất vô cơ trung tính và chất ổn định, không chứa chì và thủy ngân.

Chỉ tiêu chất lượng Sơn Nội Thất Box Paint M1 :

Độ phủ lý thuyết : 8m – 10m2/lít/lớp