Sơn siêu trắng M8

Thành Phần Cấu Tạo box paint M8

Nhựa Acrylic, bột khoáng, nước, chất bền màu không chứa chì và thủy ngân.

Chỉ tiêu chất lượng sơn box paint M8

Độ phủ lý thuyết : 9m2  – 11m2/lít/lớp